Геймификация на платформе eLearning 4G

Дата начала:
04.12.2018
Дата окончания:
05.12.2018
Тип:
Дистанционный